Mission Statement: MatBog.dk

Induktiv og deduktiv læring

Matematik er deduktivt af natur. Punktum.

Tre af de otte kernekompetencer i matematik handler om den logisk deduktive måde at præsentere matematiske resultater på i form af definitioner, sætninger og beviser.

Derfor skal man være meget forsigtig med induktiv læring i lige netop matematik. Det er IKKE det samme at "gætte" en generel regneregel ud fra nogle eksempler som at føre et logisk bevis for regnereglen!

Til gengæld kan den induktive "opdagelsesrejse" være en kæmpe motivationsfaktor for SENERE at opsøge den deduktive præsentation af de matematiske resultater.

Den fleksible struktur af matbog.dk åbner mulighed for denne type induktiv læring ved hele tiden at opfordre til at læse dokumenterne i en uortodoks rækkefølge.

Disse opfordringer ligger i fodnoter med links til andre dokumenter på MatBog og til resten af internettet. På den måde kan de elever som er mere pligtopfyldende end nysgerrige uden problemer springe dem over.