Mission Statement: MatBog.dk

Fleksibilitet

Strukturen af MatBog som en opdeling i seperate dokumenter gør den til et meget fleksibelt stykke værktøj.

De mange dokumenter bliver holdt sammen af nogle mindmaps (kaldet "temaer") og af hyperlinks placeret i diskrete fodnoter i teksten. Hvert tema tager udgangspunkt i et centralt dokument med baggrundsviden og terminologi.

Herfra udspringer så alle de relaterede dokumenter. De indeholder forskellige aspekter af det centrale emne, gennemgået med forskellige tilgangsvinkler. Nogle dokumenter indeholder uddybende eksempler, andre indeholder sætninger med beviser, historiske bemærkninger eller kortfattede oversigter. Desuden har vi den helt specielle dokumenttype kaldet "pointen med..." De er et forsøg på at gennemgå de allervigtigste dele af et emne på en kort og uformel måde, dog uden på noget tidspunkt at forsømme præcisionen.

Dokumenterne kan læses i den rækkefølge som passer den enkelte elev, så man kan lave individualiseret undervisning uden ekstra besvær, ved ganske enkelt lade hver elev følge den vej gennem stoffet som virker mest naturlig og interessant for ham/hende. (Nogle har måske lyst til at fordybe sig i teorien om primfaktorisering, mens andre har brug for at læse mange eksempler.)

Sidst, men ikke mindst, bliver dokumenterne opdateret jævnligt for at rette fejl eller lave forbedringer. I modsætning til traditionelle bøger er der altid adgang til den nyeste udgave!