Mission Statement: MatBog.dk

Korrekt, præcist og læsevenligt sprog

Sproget i mange matematikbøger er desværre meget stikordsagtigt og unødvendigt gammeldags. Formålet er muligvis at vise eleven den matematiske formalisme, men udfaldet er som regel at bøgerne aldrig bliver læst.

Dokumenterne på matbog.dk er holdt i en sammenhængende, forklarende og "frisk" stil, uden dog at gå kompromis med præcisionen! Ganske vist er informationsmængden større og mere koncentreret end i andre tekster (sådan er matematik altså af natur) men derfor kan man godt formulere sig i et tidssvarende sprog og i hele og korrekte sætninger. Hellere for mange ord end for få!

Vi vil vise at man sagtens kan sammensætte stringent matematisk formalisme med almindeligt læsbart sprog. Og at hvis man i forvejen har et godt og præcist sprog, så går matematik stort set bare ud på at lære nogle nye ord og bruge dem rigtigt.